Showing all 8 results

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Nadolig/Christmas

£3.99

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Nadolig/Christmas

Sêr pefriog, dyn eira rhewllyd … Caiff Babi sawl cyfle i ‘gyffwrdd a theimlo’ gyda’r llyfr hyfryd a diogel hwn sy’n hybu dysgu cynnar.

Sparkling stars, frosty snowman … There are all sorts of textures for baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning.

ISBN: 9781784230593

Cario a Chwarae/Carry and Play: Dyn Eira / Snowman

£3.99

Cario a Chwarae/Carry and Play: Dyn Eira / Snowman

Meet the snowman and his snowy animal friends in this lovely carry-around book. A Welsh adaptation of Carry and Play: Snowman by Elin Meek.

Dewch i gwrdd â’r dyn eira a’r anifeiliaid sy’n ffrindiau ag ef yn y llyfr hyfryd hwn i’w gario o gwmpas. Addasiad Cymraeg Elin Meek o Carry and Play: Snowman

ISBN: 9781784230333

Cario a Chwarae/Carry and Play: Nadolig / Christmas

£3.99

Cario a Chwarae/Carry and Play: Nadolig / Christmas

Say hello to Santa and his reindeer in this magical carry-around Christmas book. A Welsh adaptation of Carry and Play: Christmas by Elin Meek.

Dwedwch helô wrth Siôn Corn a’i geirw yn y llyfr Nadolig hudolus hwn i’w gario o gwmpas. Addasiad Cymraeg gan Elin Meek o Carry and Play: Christmas.

ISBN: 9781784230357

Diwrnod Prysur Siôn Corn / Santa’s Busy Day

£5.99

Diwrnod Prysur Siôn Corn / Santa’s Busy Day

Mae heddiw’n ddiwrnod mawr i Siôn Corn! Helpa fe i baratoi at ddiwrnod mwyaf hudolus y flwyddyn. Ymuna â fe wrth iddo ymweld â’r corachod, gwylio’r pengwiniaid yn rasio a chael ei sled yn barod at ei daith fawr, flynyddol. Addasiad Cymraeg Elin Meek o Santa’s Busy Day.

Today is a big day for Santa! Help him get ready for the most magical day of the year. Join Santa as he visits the elves, watches the penguin race and prepares his sledge for his annual, big journey. Elin Meek’s Welsh adaptation of Santa’s Busy Day.

ISBN: 9781784230616

Out Of Stock

Pwy Sy’n Dŵad?

£4.99

Pwy Sy’n Dŵad?

A colourful and simple introduction to a favourite Welsh song for Christmas.

Cyflwyniad lliwgar a syml o un o hoff ganeuon plant Cymru dros gyfnod y Nadolig.

ISBN: 9781855967786

Y Nadolig Cyntaf

£4.99

Y Nadolig Cyntaf

Mae’r stori hon wedi’i hadrodd eto mewn ffordd syml sy’n ddelfrydol i blant bach.

ISBN: 9781784230029

Y Sioe Nadolig

£5.99

Y Sioe Nadolig

Mae pawb wedi bod yn ymarfer yn galed iawn ar gyfer y ddrama Nadolig, ond pan fydd y llenni’n codi, does neb yn disgwyl i un o’r bugeiliaid sbâr fod yn seren y sioe!

Everyone has been practising very hard for the nativity play, but when the curtain rises no one’s expecting a spare shepherd to steal the show!

ISBN: 9781855969759