Below you can find bilingual (Welsh/English) children’s books including popular titles such as The Very Hungry Caterpillar and Elfed’s Colours.

Showing 1–16 of 103 results

Adeiladwyr Prysur

£4.99

Adeiladwyr Prysur / Busy Builders

Gwthio, tynnu a throi … Mae cymaint o bethau hwyliog i’w gwneud yn y llyfr prysur hwn!

Push, pull and turn … There are so many fun things to do in this busy book!

ISBN: 9781855969957

Amser Bath! / Bathtime!

£4.99

Helpa’r babanod i gael bath!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968806

Amser Bwyd! / Mealtime!

£4.99

Helpa’r babanod i fwyta’u cinio!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968790

Amser Gwisgo

£3.99

From soft slippers to woolly hats, there are all sorts of textures for baby to explore in this safe, sturdy book that encourages early learning.

O sliperi meddal i hetiau gwlanog, caiff plentyn bach gyfle i ddatblygu ei synhwyrau cyffwrdd a theimlo drwy gyffwrdd y tudalennau yn y llyfr diogel a chadarn hwn.

ISBN: 9781855969742

Annwyl Sw

£5.99

Annwyl Sw / Dear Zoo (Mini Edition)

Lift the flaps and see what the zoo has sent: the perfect pet – in the end!

ISBN: 978 188596 821 9

Anti Dilys

Anti Dilys

£5.99

Mae Anti Dilys yn dod i aros. Ac mae’n well i ti fod yn barod am hwyl a hanner, achos dwyt ti erioed wedi cwrdd ag anti sy’n union fel Dilys …

Aunt Dilys is coming to stay. And you’d better get ready for some serious fun, because you’ve never met an auntie quite like Dilys …

ISBN: 9781855969919

Anti Dilys / Aunt Dilys

£5.99

Anti Dilys / Aunt Dilys

Mae Anti Dilys yn dod i aros. Ac mae’n well i ti fod yn barod am hwyl a hanner, achos dwyt ti erioed wedi cwrdd ag anti sy’n union fel Dilys …

Aunt Dilys is coming to stay. And you’d better get ready for some serious fun, because you’ve never met an auntie quite like Dilys …

ISBN: 9781855969919

Babi Anifeiliaid

£4.99

Babi Anifeiliaid

Where are all the animals hiding? Can you find them? Bright colours and easy-grip flaps help babies to discover the world around them.

ISBN: 9781855968677

Babi Bach / It’s a Little Baby

£5.99

Mae rhywun yn cuddio. Tybed pwy sydd yno? Babi bach sydd yno, ac arnat ti mae’n chwifio! Mae llawer o hwyl i’w gael wrth godi’r fflapiau yn y llyfr hwn i ganfod y babi sy’n cuddio. Llyfr dwyieithog gyda’r cyfieithad Cymraeg gan Elin Meek.

Somebody’s hiding. I wonder who. It’s a little baby and he’s waving at you. Your child will have hours of fun lifting the flaps in this book to find the baby who’s hiding. A bilingual book with the Welsh translation by Elin Meek.

ISBN: 9781784230609

Out Of Stock

Babi Cyffwrdd a Theimlo: Geiriau Cyntaf/First Words

£3.99

Babi Cyffwrdd a Theimlo: Geiriau Cyntaf/First Words

Furry teddy, smooth spoon … There are all sorts of textures for baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning.

Tedi blewog, llwy lyfn … Caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda’r llyfr hyfryd a diogel hwn sy’n hybu dysgu cynnar.

ISBN: 9781784230623