Showing 1–16 of 144 results

Adeiladwyr Prysur

£4.99

Adeiladwyr Prysur / Busy Builders

Gwthio, tynnu a throi … Mae cymaint o bethau hwyliog i’w gwneud yn y llyfr prysur hwn!

Push, pull and turn … There are so many fun things to do in this busy book!

ISBN: 9781855969957

Amser Bath! / Bathtime!

£4.99

Helpa’r babanod i gael bath!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968806

Amser Bwyd! / Mealtime!

£4.99

Helpa’r babanod i fwyta’u cinio!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968790

Amser Gwisgo

£3.99

From soft slippers to woolly hats, there are all sorts of textures for baby to explore in this safe, sturdy book that encourages early learning.

O sliperi meddal i hetiau gwlanog, caiff plentyn bach gyfle i ddatblygu ei synhwyrau cyffwrdd a theimlo drwy gyffwrdd y tudalennau yn y llyfr diogel a chadarn hwn.

ISBN: 9781855969742

Annwyl Sw

£5.99

Annwyl Sw / Dear Zoo (Mini Edition)

Lift the flaps and see what the zoo has sent: the perfect pet – in the end!

ISBN: 978 188596 821 9

Babi Anifeiliaid

£4.99

Babi Anifeiliaid

Where are all the animals hiding? Can you find them? Bright colours and easy-grip flaps help babies to discover the world around them.

ISBN: 9781855968677

Babi Bach / It’s a Little Baby

£5.99

Mae rhywun yn cuddio. Tybed pwy sydd yno? Babi bach sydd yno, ac arnat ti mae’n chwifio! Mae llawer o hwyl i’w gael wrth godi’r fflapiau yn y llyfr hwn i ganfod y babi sy’n cuddio. Llyfr dwyieithog gyda’r cyfieithad Cymraeg gan Elin Meek.

Somebody’s hiding. I wonder who. It’s a little baby and he’s waving at you. Your child will have hours of fun lifting the flaps in this book to find the baby who’s hiding. A bilingual book with the Welsh translation by Elin Meek.

ISBN: 9781784230609

Out Of Stock

Babi Cyffwrdd a Theimlo: Geiriau Cyntaf/First Words

£3.99

Babi Cyffwrdd a Theimlo: Geiriau Cyntaf/First Words

Furry teddy, smooth spoon … There are all sorts of textures for baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning.

Tedi blewog, llwy lyfn … Caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda’r llyfr hyfryd a diogel hwn sy’n hybu dysgu cynnar.

ISBN: 9781784230623

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby T&F: Ffrindiau Fferm/Farm Friends

£3.99

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby T&F: Ffrindiau Fferm/Farm Friends

Blew fflwfflyd, gwlân cynnes … Caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda’r llyfr hyfryd a diogel hwn sy’n hybu dysgu cynnar.

Fluffy fur, warm wool … There are all sorts of textures for Baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning.

ISBN: 9781855969896

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Fferm/Farm

£3.99

Babi Cyffwrdd a Theimlo/Baby Touch and Feel: Fferm/Farm

A soft piglet, a woolly lamb… There are all sorts of textures for baby to explore in this safe and charming book that encourages early learning.

Mochyn bach meddal, oen bach gwlanog… Caiff Babi sawl cyfle i gyffwrdd a theimlo gyda’r llyfr hyfryd a diogel hwn sy’n hybu dysgu cynnar.

ISBN: 9781784230630