Showing 1–16 of 20 results

Alecs Rider: 4. Cyrch Eryr

£6.99

Wrth iddo ymlacio yn Ne Ffrainc mae Alecs Rider, asiant anfoddog MI6, yn gallu teimlo o’r diwedd fel unrhyw fachgen arall pedair ar ddeg oed – nes i ymosodiad sydyn, didrugaredd ar ei ffrindiau ei daflu’n ôl i mewn i fyd o drais a dirgelwch. A’r tro hwn mae MI6 yn troi’u cefnau arno. Mae Alecs yn benderfynol o ddilyn trywydd y bobl a ymosododd ar ei ffrindiau. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

ISBN: 9781855969612

Graffiti

£4.99

Nofel gyfoes am griw o ddisgyblion chweched dosbarth yn dysgu delio gyda phroblemau megis tensiynau cyfeillgarwch, yfed dan oed, beichiogrwydd arddegol, trais yn y cartref, marwolaeth a galar; i ddarllenwyr yn eu harddegau.

A contemporary novel about a crew of sixth form pupils who learn to deal with problems such as friendship tensions, under-age drinking, teenage pregnancy, violence in the home, death and grief; for teenage readers.

ISBN: 9781855966505 (1855966506)

Penteulu

£5.99

Addasiad Cymraeg o The Breadwinner. Arestiwyd tad Parvana gan filwyr y Taliban, a bellach hi sy’n gorfod gofalu am y teulu. Gan nad yw merched yn gallu gweithio yn Afghanistan, mae’n rhaid iddi gymryd arni i fod yn fachgen.

ISBN: 9781855968848

Plentyn y Stryd

£5.99

Addasiad Cymraeg o Streetchild. Mae strydoedd Llundain yn lle peryglus i fachgen bach geisio byw. Stori wir wedi’i seilio ar hanes plentyn amddifad a ysbrydolodd Dr Barnardo i sefydlu ei gartrefi.

ISBN: 9781855968479

Rebel

£6.99

Dilynaint i’r nofel Graffiti. Mae’n adrodd hynt a helynt merch newydd sy’n cyrraedd y chweched dosbarth yn Ysgol Caeglas, ac yn creu hafoc ymhlith y criw. Mae hi’n brydferth, yn hyderus ac yn hoff o fod yn ganolbwynt yr holl sylw. Mae’n achosi cryn densiwn rhwng y disgyblion.

A sequel to the novel Graffiti, which tells the tale of a new girl at Ysgol Caeglas’s sixth form who causes quite a stir upon her arrival. She’s pretty, confident and an attention-seeker. Her arrival sparks off tensions among the students.

ISBN: 9781855967427 (1855967421)

Streic y Penrhyn

£3.50

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. English versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965584 (1855965585)

Tommy Barrow: An Evacuee in Wales

£3.50

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. Welsh versions and large size book versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965508 (185596550X)

Tommy Barrow: Ifaciwi yng Nghymru

£3.50

Cyfres wedi ei darlunio’n lliwgar yn portreadu bywyd yng Nghymru ar hyd yr oesau drwy gyfrwng straeon am gymeriadau hanesyddol amrywiol, i gydfynd â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ym maes Hanes i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae fersiynau Saesneg o’r straeon ar gael.

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. English versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965621 (1855965623)