Showing 1–16 of 131 results

‘Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth

£5.99

‘Dyn Ni yn Mynd i Hela Arth

‘We’re going on a bear hunt, we’re going to catch a big one.’ Children have been swishing and swashing, splashing and sploshing their way through this unforgettable story for a quarter of a century. A tale of a wonderful family outing that continues to grip the imagination of children and parents everywhere.

‘Dyn ni yn mynd i hela arth. ‘Dyn ni yn mynd i ddal un cry. Ers chwarter canrif bellach mae darllenwyr wedi bod yn swishi swashio a splashi sploshio’u ffordd yn hapus swnllyd drwy’r stori anfarwol hon. Dyma lyfr fydd yn cydio yn nychymyg plant a rhieni ym mhobman am flynyddoedd lawer.

ISBN: 9781784230159

A Trip to the seaside

A Trip To The Seaside

£3.50

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. Welsh versions and large size book versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965515 (1855965518)

A Trip to the Seaside (Big Book)

£14.99

A colour illustrated series portraying life in Wales through the centuries by means of stories about the lives of various historical characters, to coincide with the History Curriculum for Key Stage 2 pupils. Welsh versions and smaller size book versions of the stories are available.

ISBN: 9781855965805 (1855965801)

Amser Bath! / Bathtime!

£4.99

Helpa’r babanod i gael bath!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968806

Amser Bwyd! / Mealtime!

£4.99

Helpa’r babanod i fwyta’u cinio!

Gwylia’r lluniau’n newid wrth iti dynnu’r tabiau yn y llyfr hwyliog hwn i’r plant lleiaf.

Delfrydol at ddatblygu cyd-drefniant llaw a llygad.

ISBN: 9781855968790

Anti Dilys

Anti Dilys

£5.99

Mae Anti Dilys yn dod i aros. Ac mae’n well i ti fod yn barod am hwyl a hanner, achos dwyt ti erioed wedi cwrdd ag anti sy’n union fel Dilys …

Aunt Dilys is coming to stay. And you’d better get ready for some serious fun, because you’ve never met an auntie quite like Dilys …

ISBN: 9781855969919

Anti Dilys / Aunt Dilys

£5.99

Anti Dilys / Aunt Dilys

Mae Anti Dilys yn dod i aros. Ac mae’n well i ti fod yn barod am hwyl a hanner, achos dwyt ti erioed wedi cwrdd ag anti sy’n union fel Dilys …

Aunt Dilys is coming to stay. And you’d better get ready for some serious fun, because you’ve never met an auntie quite like Dilys …

ISBN: 9781855969919

Arth Hen

£4.99

A colourfully illustrated children’s story about a group of toys getting together to save a toy which has been stored away in the attic.

ISBN: 9781855961531 (1855961539)

Bananas Goch: Nadroedd ac Ysgolion

£4.99

Bananas Coch: Nadroedd ac Ysgolion

Addasiad Cymraeg o Snakes and Ladders. Mae pawb yn yr ysgol yn ei galw hi’n ‘Wena wan’, ond does dim ofn Gwingo, neidr Tad-cu, ar Wena. Pan fydd hi’n mynd â Gwingo i’r ysgol ac mae hithau’n dianc o’i bag ysgol, bydd Wena’n wynebu pob perygl yn ddewr i’w hachub.

A Welsh adaptation of Snakes and Ladders. At school she’s called ‘weedy Wendy’ – but Wendy isn’t afraid of Slinky, Grandad’s snake. When she takes Slinky to school and he wriggles out of her school bag, Wendy will brave anything to rescue him.

ISBN: 9781855969650

Beni a’i Fysedd Rhyfeddol

£5.99

Ydych chi ERIOED wedi gweld pysgodyn â bysedd? Naddo? Wel, doedd pysgod y môr ddim wedi gweld un, chwaith…..hyd nes iddyn nhw weld Beni!

ISBN: 9781855968813

Brechdanau Pry Cop

£5.99

Mae Alffi’n mwynhau bwyta popeth sy’n flewog, drewllyd, budr ac ych a fi! Ond ei hoff bryd o bell ydi … brechdanau pry cop! Addasiad Cymraeg o Spider Sandwiches

ISBN: 9781784230371

Brenin y Tŷ / The King Cat

£5.99

Dyw bywyd cath ddim yn fêl i gyd. Un diwrnod, ti yw brenin y tŷ, ac wedyn, mae popeth yn newid.

A cat’s life isn’t always easy. One day, you’re king of the house, and then everything changes.

ISBN: 9781784230203

Cardiau Fflach

£9.99

Cardiau Fflach

Colourful and useful flash cards for all children learning to talk and read in Welsh, presenting simple words and subjects, colours and numbers together with a short glossary.

ISBN: 9781855965294 (1855963507)