Showing 1–16 of 47 results

Abracadabra

£3.95

A collection of illustrated entertaining poems full of imagination and humour presenting a variety of extreme character.

ISBN: 9781855965126 (1855965127)

Babi Ben

£4.50

An amusing story about Ben the giant as he learns to look after his new-born baby and as he leads a protest against the demolition of the street of houses in which he lives, for children aged 7-9 years. Sequel to Dannedd Gosod Ben and Ben ar ei Wyliau. 52 black- and-white illustrations.

ISBN: 9781855966116 (1855966115)

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a’r Ceffyl Hedegog

£4.99

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a’r Ceffyl Hedegog

It’s the day of the jousting tournament in Crecian Castle, but will Dilys the Dragon succeed in keeping Nefydd, the mischievous knight, out of trouble?

Mae’n ddiwrnod y twrnamaint yng Nghastell Crecian, ond a all Dilys y Ddraig gadw Nefydd, y marchog drygionus, rhag mynd i helynt?

ISBN: 9781784230753

Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

£4.99

Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

A fun and lively dinosaur story for children learning to read, with dinosaur pictures to colour. Sam and Rosa see some dinosaur eggs on their visit to the museum, but there’s always a dinosaur disaster waiting to happen!

Stori hwyliog am ddeinosoriaid ar gyfer plant sy’n dechrau dysgu darllen, ynghyd â chyfle i liwio’r creaduriaid mawr. Mae Sam a Rosa yn gweld wyau deinosor yn yr amgueddfa, ond tybed a oes trychineb ar fin digwydd?

ISBN: 9781784230746

Cyfres Bananas: Gwen, Fy Mrawd

£4.99

Cyfres Bananas: Gwen, Fy Mrawd

Gwen always gets lumbered with looking after her little brother Gwyn. And summer project at the local school is no different. There’s so much to do – football, judo, trampolining, model car making, computer games and drama. But all Gwyn wants to do is clothes design. A Welsh adaptation of My Brother Bernadette.

ISBN: 9781855969230

Cyfres Bananas: O Dan y Môr

£4.99

Cyfres Bananas: O Dan y Môr

This title presents three mini fun and engaging stories about under the sea creatures! “Wobbly Jellyfish” is very wobbly. “Prickly Sea Urchin” can’t play with everyone else – his prickles hurt them and he punctures their footballs. “Fabulous Fish” is fabulous in every way. He has fabulous spots, fabulous fins and is fabulous at everything he does.

ISBN: 9781855969322

Dan Draed Dan Glo

£4.99

Mae’r haf wedi cyrraedd ac, fel arfer, dyma’r tymor gorau i grwydryn fel Siencyn a’i ffrind bach ffyddlon, Dan Draed.

Un bore, mae Siencyn yn sylweddoli bod Dan yn sâl iawn. Mae’n argyfwng! Rhaid mynd â Dan at y milfeddyg . . . ond does gan Siencyn ddim arian i dalu’r bil. A oes unrhyw un yn fodlon helpu Siencyn a Dan Draed druan?

Dyma’r ail lyfr yng nghyfres Siencyn a Dan Draed – cofiwch chwilio am y teitlau eraill!

ISBN: 978-1-85596-850-9

Dan y Ditectif Treigladau

£5.99

Mae Dan yn dditectif go arbennig – mae e’n dditectif treigladau! Tyrd ar daith ddifyr i fyd y llythrennau yng nghwmni Dan a’i chwyddwydr, ac ymhen dim o dro, mi fyddi dithau hefyd yn dditectif treigladau penigamp.

Dan is a special detective – a mutation detective! Join Dan and his magnifying glass on a journey through the world of letters so that you can also become an excellent mutation detective.

ISBN: 9781855968028

Dyg a Dêf Diawledig

£4.99

Mae campau Dyg a Dêf, y ddau frawd blêr a drewllyd yn ddiarhebol o ddiawledig, gan droi bywydau pawb ben i waered! Maen nhw’n treulio’u diwrnodau yn gwylio’r teledu, yn chwarae gêmau cyfrifiadur ac yn cynllunio pob math o ddrygau, ond tybed a fydd Cwnstabl Fflat yn llwyddo i ddal y ddau ddihiryn?

ISBN: 9781855969216