Showing 1–16 of 39 results

Alecs Rider: 2. Pic Blanc

£6.99

Mae Alecs Rider, yr archysbïwr yn ei arddegau, yn ei ôl. Mae Alecs Rider, pedair ar ddeg oed, yn ôl yn yr ysgol yn ceisio addasu i’w fywyd dwbl newydd, a gwaith cartref dwbl. Ond mae gan MI6 gynlluniau eraill ar ei gyfer. Gyda chymorth dim byd heblaw ID ffug, a chasgliad newydd o ddyfeisiau cuddgwych, rhaid i Alecs ei gael ei hun i mewn i’r Academi. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

Alecs Rider, the 14 year old boy recruited as a spy against his will is back at school, where he tries to adapt to his new double life, and to double homework. MI6 has other plans for him, and with the help of a fake ID and a collection of new camouflage devices, Alecs has to gain access to a boy’s Academy in the French Alps. Suitable for 9-14 year old readers.

ISBN: 9781855969599

Alecs Rider: 3. Traeth Sgerbwd

£6.99

Mae Alecs Rider, yr archysbïwr anfoddog yn ei arddegau, yn wynebu’i sialens fwyaf peryglus eto. Ar ynys breifat ger Ciwba, mae’r Cadfridog Sarov gwallgof o Rwsia wrthi’n dyfeisio cynlluniau ffrwydrol i ail ysgrifennu’r llyfrau hanes. Ar ei ben ei hun, gyda help dim byd ond llond llaw o ddyfeisiau cywrain, mae’n rhaid i Alecs ei drechu. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

ISBN: 9781855969605

Alecs Rider: 4. Cyrch Eryr

£6.99

Wrth iddo ymlacio yn Ne Ffrainc mae Alecs Rider, asiant anfoddog MI6, yn gallu teimlo o’r diwedd fel unrhyw fachgen arall pedair ar ddeg oed – nes i ymosodiad sydyn, didrugaredd ar ei ffrindiau ei daflu’n ôl i mewn i fyd o drais a dirgelwch. A’r tro hwn mae MI6 yn troi’u cefnau arno. Mae Alecs yn benderfynol o ddilyn trywydd y bobl a ymosododd ar ei ffrindiau. Addas i ddarllenwyr 9-14 oed.

ISBN: 9781855969612

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a’r Ceffyl Hedegog

£4.99

Bananas Glas: Nefydd y Marchog Drygionus a’r Ceffyl Hedegog

It’s the day of the jousting tournament in Crecian Castle, but will Dilys the Dragon succeed in keeping Nefydd, the mischievous knight, out of trouble?

Mae’n ddiwrnod y twrnamaint yng Nghastell Crecian, ond a all Dilys y Ddraig gadw Nefydd, y marchog drygionus, rhag mynd i helynt?

ISBN: 9781784230753

Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

£4.99

Bananas Gwyrdd: Trychinebau Deinosoriaid

A fun and lively dinosaur story for children learning to read, with dinosaur pictures to colour. Sam and Rosa see some dinosaur eggs on their visit to the museum, but there’s always a dinosaur disaster waiting to happen!

Stori hwyliog am ddeinosoriaid ar gyfer plant sy’n dechrau dysgu darllen, ynghyd â chyfle i liwio’r creaduriaid mawr. Mae Sam a Rosa yn gweld wyau deinosor yn yr amgueddfa, ond tybed a oes trychineb ar fin digwydd?

ISBN: 9781784230746

Ben ar ei wyliau

£3.50

An amusing story for children about the further adventures of Ben, the giant from Cardiff, who first appeared in Dannedd Gosod Ben. Black-and-white illustrations.

ISBN: 9781855961562 (1855961563)

Caeau Fflandrys

£5.99

A Welsh adaptation of Private Peaceful. A stunning novel of World War 1. It is so absorbing and atmospheric that you will want to keep reading to the end. Told through the voice of a young soldier it captures in 24 hours the memories of his life – with the harsh realisation that he is also facing an unknown future!

ISBN: 9781855968462