The Dref Wen Very First Dictionary in Welsh

About – Always

about – am

after – ar ôl

afternoon – prynhawn

again – eto

air – awyr

all – i gyd

alphabet – yr wyddor

always – bob amser

Ambulance – Apple

ambulance – ambiwlans

angel – angel

angry – crac, blin

animal – anifail

ankle – ffêr

another – arall

ant – morgrugyn

any – not usually said in Welsh

apple – afal

Are – Bad

are – ydyn, maen

arm – braich

ask – gofyn

asleep – yn cysgu

astronaut – gofodwr

awake – ar ddi-hun, effro

baby – baban

bad – drwg

Bag – Bed

bag – bag

ball – pêl

balloon – balwn

banana – banana

basket – basged

bath – bath

beach – traeth

bear – arth

bed – gwely

Bee – Boat

bee – gwenynen

belt – gwregys

bicycle – beic

big – mawr

bird – aderyn

birthday – pen-blwydd

bite – brathu

blanket – blanced

boat – cwch

Bone – Brother

bone – asgwrn

book – llyfr

boots – esgidiau glaw

bowl – powlen

box – bocs

body – bachgen

bread – bara

breakfast – brecwast

brother – brawd

Brush – Can

brush – brwsh

build – adeiladu

bus – bws

butterfly – pilipala

button – botwm

buy – prynu

cake – cacen, teisen

can – gallu, medru

Car – Chicken

car – car

carrot – moronen

castle – castell

cat – cath

catch – dal

chair – cadair

cheese – caws

cherry – ceiriosen

chicken – iâr

Chocolate – Cook

chocolate – siocled

clock – cloc

clothes – dillad

cloud – cwmwl

coat – côt

cold – oer

come – dod

computer – cyfrifiadur

cook – coginio

Cow – Dentist

cow – buwch

cry – llefain, crio

cup – cwpan

dance – dawnsio

dark – tywyll

day – dydd

deep – dwfn

dentist – deintydd

Dig – Donkey

dig – palu

digger – jac codi baw

dinosaur – deinosor

dirty – brwnt, budr

do – gwneud

doctor – meddyg

dog – ci

doll – doli

donkey – asyn

Door – Duck

door – drws

dragon – draig

draw – tynnu llun

dress – ffrog

drink – diod

drive- gyrru

drum – drwm

dry – sych

duck – hwyaden