The Dref Wen Very First Dictionary in Welsh

Each – Jungle

Each – Elephant

each – pob

eagle – eryr

ear – clust

earth – y Ddaear

eat – bwyta

egg – wy

elbow – penelin

elephant – eliffant

Empty – Fast

empty – gwag

end – pen

eye – llygad

face – wyneb

fairy – tylwythen deg

family- teulu

farm – fferm

fast – cyflym

Fat – Flower

fat – tew

finger – bys

fire – tân

fire engine – injan dân

firefighter – diffoddwr tân

fish – pysgodyn

flag – baner

floor – llawr

flower – blodyn

Fly – Fruit

fly – hedfan

food – bwyd

foot – troed

forest – coedwig

fork – fforc

fox- llwynog, cadno

friend – ffrind

frog – broga

fruit – ffrwyth

Game – Give

game – gêm

garden – gardd

gate – clwyd, giât

ghost – ysbryd

giant – cawr

giraffe – jiraff

girl – merch

give – rhoi

Glass – Goose

glass – gwydr

glasses – sbectol

gloves – menig

go – mynd

goat – gafr

gold – aur

goldfish – pysgodyn aur

good – da

goose – gwydd

Grapes – Hamster

grapes – grawnwin

grass – gwair

ground – llawr

grow – tyfu

grown-up – oedolyn

guinea pig – mochyn cwta

hair – gwallt

hamster – bochdew

Hand – Hide

hand – llaw

happy – hapus

hard – caled

hat – hêt

head – pen

hear – clywed

helicopter – hofrennydd

help – helpu

hide – cuddio

Hit – Hot

hit – taro

hole – twll

home – cartref

honey – mêl

hood – cwfwl

hop – hercian

horse – ceffyl

hospital – ysbyty

hot – poeth

House – Ink

house – ty

hug – cwtshio

hurt – brifo

ice – iâ, rhew

ice cream – hufen iâ

idea – syniad

if – os

ink – inc

Insect – Jar

insect – pryfyn

invitation – gwahoddiad

iron – haearn smwddio

is – yw, mae

island – ynys

itch – cosi

jacket – siaced

jar – jar

Jeans – Jungle

jeans – jîns

jewel – gêm

jewellery – gemwaith

jigsaw puzzle – jig-so

job – swydd

juggle – jyglo

juice – sudd

jump – neidio

jungle – jyngl