The Dref Wen Very First Dictionary in Welsh

Kangaroo – Pasta

Kangaroo – Kitchen

kangaroo – cangarw

ketchup – sôs coch

key – allwedd

kick – cicio

king – brenin

kiss – cusan

kitchen – cegin

kite – barcut

Kitten – Laugh

kitten – cath fach

knee – pen-glin

knife – cyllell

ladybird – buwch goch gota

lamb – oen

lamp – lamp

laugh – chwerthin

leaf – deilen

Leg – Lip

leg – coes

lemon – lemon

let – gadael

letter – llythyren

lie – gorwedd

light – golau

like – hoffi

lion – llew

lip – gwefus

Listen – Lunch

listen – gwrando

little – bach

live – byw

long – hir

look (at) – edrych (ar)

lots – llawer

loud – uchel

love – dwlu ar

lunch – cinio

Machine – Milk

machine – peiriant

magic – hud

make – gwneud

man – dyn

map – map

mermaid – môr-forwyn

mess – llanast

milk – llaeth, llefrith

Mirror – Mountain

mirror – drych

money – arian

monkey – mwnci

monster – anghenfil

moon – lleuad

more – mwy

morning – bore

motorbike – beic modur

mountain – mynydd

Mouse – Naughty

mouse – llygoden

mouth – ceg

move – symud

mud – mwd, llaid

mushroom – madarchen

music – cerddoriaeth

name – enw

naughty – drwg

Near – Never

near – agos

neck – gwddf

necklace – mwclis

need – angen

needle – nodwydd

neighbour – cymydog

nest – nyth

net – rhwyd

never – byth

New – Now

new – newydd

newspaper – papur newydd

night – nos

nobody – neb

noise – swn

nose – trwyn

not – ddim

nothing – dim byd

now – nawr, rwan

Number – Oil

number – rhif

nurse – nyrs

nut – cneuen

o’clock – o’r gloch

octopus – octopws

of – o

often – yn aml

oil – olew

Old – Owl

old – hen

once – unwaith

onion – winwnsyn, nionyn

only – dim ond

open – agor

or – neu

orange – oren

other – arall

owl – gwdihw, tylluan

Page – Pasta

page – tudalen

paint – peintio

palace – palas

panda – panda

paper – papur

park – parc

party – parti

pasta – pasta