The Dref Wen Very First Dictionary in Welsh

Miscellaneous

Colours – Lliwiau

white – gwyn

purple – porffor

blue – glas

yellow – melyn

pink – pinc

green – gwyrdd

red – coch

black – du

orange – oren

grey – llwyd

brown – brown

Shapes – Siapiau

circle – cylch

oval – hirgrwn

heart – calon

triangle – triongl

rectangle – petryal

crescent – cilgant

star – seren

square – sgwâr

Numbers – Rhifau

one – un

two – dau, dwy

three – tri, tair

four – pedwar, pedair

five – pump

six – chwech

seven – saith

eigth – wyth

nine – naw

ten – deg

Months – Misoedd

January – Ionawr

February – Chwefror

March – Mawrth

April – Ebrill

May – Mai

June – Mehefin

July – Gorffennaf

August – Awst

September – Medi

October – Hydref

November – Tachwedd

December – Rhagfyr

Days – Dyddiau

Monday – dydd Llun

Tuesday – dydd Mawrth

Wednesday – dydd Mercher

Thursday – dydd Iau

Friday – dydd Gwener

Saturday – dydd Sadwrn

Sunday – dydd Sul

Seasons – Tymhorau

Spring – Gwanwyn

Summer – Haf

Autumn – Hydref

Winter – Gaeaf