The Dref Wen Very First Dictionary in Welsh

Peach – Swim

Peach – Piano

peach – eirinen wlanog

pear – gellygen

peas – pys

pen – ysgrifbin

pencil – pensil

pengiun – pengwin

people – pobl

pet – anifail anwes

piano – piano

Picnic – Plate

picnic – picnic

picture – darlun

piece – darn

pillow – clustog

pirate – môr-leidr

pizza – pitsa

plane – awyren

plant – planhigyn

plate – plât

Play – Princess

play – chwarae

playground – lle chwarae

plum – eirinen

pocket – poced

policeman – heddwas

potato – taten

present – anrheg

pretty – hardd

princess – tywysoges

Prize – Quiet

prize – gwobr

pull – tynnu

puppet – pyped

puppy – ci bach

push – gwthio

put (down) – rhoi (i lawr)

queen – brenhines

quiet – tawel

Rabbit – Remember

rabbit – cwningen

radio – radio

rain – glaw

rainbow – enfys

raspberry – mafonen

rat – llygoden fawr

read – darllen

remember – cofio

Rice – Room

rice – reis

ride – marchogaeth

ring – modrwy

river – afon

road – ffordd

robot – robot

rocket – roced

roof – to

room – ystafell

Rope – Scarf

rope – rhaff

round – crwn

run – rhedeg

sad – trist

sand – tywod

sandwich – brechdan

say – dweud

scarf – sgarff

School – Ship

school – ysgol

scissors – siswrn

sea – môr

secret – cyfrinach

see – gweld

sell – gwerthu

share – rhannu

sheep – dafad

ship – llong

Shoe – Skin

shoe – esgid

short – byr

shout – gweiddi

show – dangos

silver – arian

sing – canu

sister – chwaer

sit – eistedd

skin – croen

Skirt – Snake

skirt – sgert

sky – awyr

sleep – cysgu

slow – araf

small – bach

smell – gwynto, ogleuo

smile – gwenu

snail – malwoden

snake – neidr

Snow – Stand

snow – eira

so – mor

soap – sebon

sofa – soffa

soft – meddal

some – peth, rhai

spider – corryn, pry cop

spoon – llwy

stand – sefyll

Star – Swim

star – seren

start – dechrau, cychwyn

stop – stopio

story – stori

strawberry – mefusen

street – stryd

sun – haul

supermarket – archfarchnad

swim – nofio