The Dref Wen Very First Dictionary in Welsh

Table – Zip

Table – Teeth

table – bord, bwrdd

tail – cwt, cynffon

take – cymryd

talk – siarad

tall – tal

teacher – athro, athrawes

teddy bear – tedi

teeth – dannedd

Telephone – Toe

telephone – ffôn

television – teledu

thing – peth

throw – taflu

thumb – bawd

tiger – teigr

time – amser

tired – wedi blino

toe – bys troed

Tomato – truck

tomato – tomato

tongue – tafod

towel – tywel

town – tref

toy – tegan

tractor – tractor

train – trên

tree – coeden

truck – lori

Ugly – Voice

ugly – hyll

umbrella – ymbarèl

vase – ffiol

vegetable – llysieuyn

very – iawn

visit – ymweld (â)

voice – llais

Wait – Watch

wait – aros

wake up – dihuno, deffro

walk – cerdded

wall – wal

want – eisiau

warm – cynnes

wash – ymolchi

watch – wats

Water – Window

water – dwr

wave – chwifio

wear – gwisgo

wet – gwlyb

whale – morfil

wheel – olwyn

whisper – sibrwd

win – ennill

window – ffenest

Wing – Xylophone

wing – aden

with – gyda, efo

woman – gwraig

work – gweithio

worm – mwydyn, pry genwair

write – ysgrifennu

x-ray – pelydr x

xylophone – seiloffon

Yawn – Zip

yawn – dylyfu gên

year – blwyddyn

yet – eto

yogurt – iogwrt

young – ifanc

zebra – sebra

zip – sip