Below you can find a series of books aimed at learning Welsh for adults. We have a selection of short novels and entertaining stories paired with glossaries, ensuring a steady progression towards learning Welsh.

Showing all 12 results

Bedd Y Dyn Gwyn

£3.25

Bedd Y Dyn Gwyn

An adventure story set in Africa at the close of the nineteenth century. A novel suitable for secondary school pupils and adult Welsh learners.

ISBN: 9780946962884 (094696288X)

Crwydro’r Môr Mawr

£3.99

Nofel fer gyffrous yn adrodd hanes y swyddog morwrol Robert Vaughan yn 1808 yn cyfarfod môr-ladron, yn wynebu terfysg ar fwrdd ei long ac yn cael ei ddal yng nghanol gwrthryfel am annibyniaeth wrth iddo gludo Sbaenes ifanc hardd ar draws yr Iwerydd i gyfarfod â’i dyweddi, gyda geirfa ddefnyddiol i ddysgwyr ar bob tudalen.

An exciting short novel accounting the story of the ship officer Robert Vaughan in 1808 who meets pirates, faces mutiny on board his ship and is caught in a national freedom uprising as he carries a beautiful young spanish woman across the Atlantic to meet her Venezuelan fiance, with a useful glossary for Welsh learners on each page.

ISBN: 9781855966567 (1855966565)

Out Of Stock

Gormod o Win a Storïau Eraill

£3.99

Casgliad difyr o naw stori fer amrywiol gyda thro annisgwyl ar ddiwedd pob un, yn cynnwys geirfa fer ar gyfer dysgwyr.

An entertaining collection of nine varied short stories with an unexpected twist in the tail including a short glossary for Welsh Learners.

ISBN: 9781855965775 (1855965771)

Lladd Akamuro

£3.50

Nofel ramant ac antur fer wedi ei lleoli yn Burma adeg yr Ail Ryfel Byd wrth i bedwar milwr Prydeinig baratoi i ladd cadfridog Siapaneaidd, yn cynnwys geirfa ddethol ar gyfer Dysgwyr.

A short novel of adventure and romance set in Burma during World War 2 as four British soldiers prepare to kill a Japanese general, together with a select glossary for Welsh learners.

ISBN: 9781855964235 (1855964236)

Marwolaeth Heb Ddagrau

£3.50

Stori gyffrous am helyntion y ditectif preifat, Ceri Llewelyn, gan awdur Perygl yn Sbaen ac Y Giangster Coll. Nofel addas ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg.

A detective novel featuring Ceri Llewelyn, the private investigator. A novel suitable for young people, and in particular, Welsh learners. A vocabulary is included.

ISBN: 9780946962792 (0946962790)

Perygl yn Sbaen

£3.99

Nofel antur fer i ddysgwyr yn eu harddegau. Addas hefyd i Gymry Cymraeg. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn gyntaf yn 1987. Ar ôl gorffen cwrs ieithoedd yng Nghymru mae Debra Craig yn penderfynu mynd i Sbaen i chwilio am waith. Mae wrth ei bodd pan gaiff gynnig swydd gyfrifol gan Senor Lopez ond nid yw’n sylweddoli mor beryglus yw’r byd y mae ar fentro iddo.

ISBN: 9780946962167

The Dref Wen Very First Dictionary in Welsh

£7.99

A colourful volume comprising over 500 everyday words, English to Welsh, in alphabetical order; Welsh-English word list and basic Welsh grammar guidance. Pronunciation of all Welsh keywords may be heard on the Dref Wen website www.drefwen.com

Cyfrol lliwgar yn cynnwys dros 500 o eiriau bob dydd, Saesneg i Gymraeg, yn nhrefn yr wyddor; rhestr eiriau Cymraeg i Saesneg a chanllawiau gramadeg sylfaenol. Gellir clywed ynganiad yr holl eiriau allweddol Cymraeg ar wefan y Dref Wen www.drefwen.com

ISBN: 9781855969773

Y Blaned Ddur

£3.25

Nofel fer mewn Cymraeg syml, yn adrodd helyntion dau filwr sy’n ca el eu cipio i blaned estron. Mae’r stori hon yn addas ar gyfer dysgwyr hefyd.

A short novel, about two soldiers who are captured and transported to an alien planet. Suitable also for Welsh learners.

ISBN: 9781855961876 (1855961873)

Yr Asiant Cudd

£3.99

Nofel i bobl ifanc am fachgen llawn dychymyg sy’n cael lle i amau mai dihirod yw ei ewythr a’i ffrindiau yn Llundain. Darluniau du-a -gwyn.

A novel for teenagers about an imaginative boy who suspects that his uncle and his friends in London are gangsters. Black-and-white illustrations.

ISBN: 9781855963009 (1855963000)